This page is not available in English. The news items on this page were written in 2008. By that time this website was only available in Dutch.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder moet o.a. blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft en de bestuursleden geen beloning ontvangen. Dit keurmerk is niet alleen een bewijs dat Cycling out of poverty handelt naar de voorwaarden die gesteld zijn door de belastingdienst, maar betekent ook dat giften aan Cycling out of poverty aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie kun je terecht op: http://www.anbi.nl