Cycling out of Poverty gelooft dat de fiets een verschil kan maken in deze wereld, op het gebied van gezondheid, armoedereductie, milieu etc. Het toegang hebben tot een fiets biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarom richten onze fietsinterventies zich erop om scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers uit te rusten. Zodat de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen verbeterd, een basisrecht voor iedereen. Maar vanaf nu richt Cycling out of Poverty zich ook op de fietssport als bewezen middel voor ontwikkeling en empowerment van jongeren en lanceren we het CooP-Africa Cycling Team.

CooP-Africa Cycling Team

Onlangs is Cycling out of Poverty gestart met de eerste activiteit onder het Uganda Cycling Academy project: het CooP-Africa Cycling Team. Met dit belofte team willen we jongeren helpen om zelfvertrouwen, samenwerkings- en ondernemersvaardigheden op te doen en ondersteuning te bieden met het generen van inkomsten. Deze vaardigheden en mogelijkheden helpen hen uit te groeien tot rolmodel in de gemeenschap en daarbuiten. De fietssport zal ook leiden tot de imago-verbetering van de fiets. Waardoor meer mensen, voor uiteenlopende redenen, de fiets vaker als een reeele vervoerskeuze gaan zien. 

Hoge jeugdwerkeloosheid leidt tot riskant gedrag

De jeugdwerkloosheid percentages in Jinja-omgeving zijn enorm en veel families worstelen om te overleven. Door HIV/AIDS leven veel jongeren bij andere familieleden (extended families). Deze hoge werkloosheid, ontwrichte gezinssamenstellingen en beperkte toegang tot opleidings- en werkmogelijkheden zorgt ervoor dat jongeren zich in een overlevingsmodus bevinden die vaak leidt tot riskant gedrag, met geweld, alcoholisme en verveling tot gevolg.

De Wereld Bank heeft berekend dat 60% van de jongeren van de werkloze bevolking in Oeganda bestaat uit jongeren onder de 25 jaar. En dat 72% moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag. Om zorg te dragen voor de extended families is 30% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar gedwongen om te werken, waardoor een viceuze cirkel ontstaat die het nagenoeg onmogelijk maakt om uit de armoede te ontsnappen.

Waarom is fietssport een oplossing om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken?

Sport is om een aantal redenen een belangrijk middel tot ontwikkeling van talenten, vaardigheden en kennis. Door sport leer je zelfvertrouwen, samenwerken, discipline en leiderschap, maar ook tolerantie en respect. Allemaal essentiele eigenschappen voor een rolmodel. Sport verbroederd ook en geeft kansen om openlijk te praten over moeilijke onderwerpen zoals huiselijk geweld en HIV/Aids. En zoals wij ervaren bij de evenementen en activiteiten van Bikeventures zien we dat sport(activiteiten) ook veel werkgelegenheid creeert. Niet alleen voor de deelnemers maar ook als supporting staf. En misschien wel het allerbelangrijkste, sport is fun.

Onze inspiratie: Speedy Henry Mukaba

Maak kennis met Henry Mukuba (22 jaar). Nadat zijn moeder overleed aan HIV/Aids in 2004 en zijn vader in 2016 ging hij bij zijn oom wonen. De laatste 2 jaar toen zijn vader nog leefde was zijn vader te zwak om te werken en zorgden Henry voor het gezin en betaalde zijn eigen school geld (S3 en S4). Maar uiteindelijk was Henry genoodzaakt te helpen op het land, kon hij het schoolgeld niet meer opbrengen en is hij gestopt met school. Al heel vroeg trouwde hij en nu woont hij met zijn vrouw samen en probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Hij zorgt er nog steeds voor dat zijn jongere broer Franco wel naar school kan blijven gaan. In onze eerste ontmoeting met hem (begin 2017) vervoerde hij brandhout, in een oud kloffie, zonder schoenen, op zijn Afrikaanse aftandse fiets. Hij was zo hard als staal en fitter dan de meeste sportfietsers in Nederland. Hij fietste een stuk met ons mee en vertelden zijn levensverhaal en berg op reedt hij ons ondertussen eruit op zijn krakkemikkige fiets zonder versnelling met een stapel brandhout achterop. Na een jaartje los en vaste samenwerking met, en ondersteuning van Bikeventures reedt hij vorig jaar diverse races mee. Hij kwam in contact met andere racers die hem gingen coachen. Hij won hier en daar aanzienlijke prijzen zoals geiten, kippen en een fiets. En begin dit jaar deed hij mee aan de Jinja Mountain Bike Race. En in een internationaal veld met rappe fietsers werd hij eerste en klokte een tijd van net geen 54 minuten op een afstand van 30 kilometer op onverharde wegen en single tracks. Henry wil nu jongeren uit zijn dorp, Kibiibi – Budondo, gaan trainen en begeleiden, want zoals Henry zijn er veel meer jongens en meisjes. Met zijn bikkelharde levenslessen, zijn passie voor fietsen en de ingeburgerdheid van fietsen kan hij voor velen een verschil gaan maken. En belangrijk is ook dat hij in 2018 weer de school wil hervatten

Werkwijze van de Uganda Cycling Academy

Ons doel is om jongeren op de fiets krijgen en met de fiets een verschil te maken in hun leven. Chasing the uphill dream! Enerzijds doen wij dit in het Bike4School programma, waarin we scholieren uitrusten met fietsen om de toegang te verbeteren tot onderwijs. Maar anderszijds willen we met onze expertise en netwerk de doelgroep breder gaan ondersteunen. Zo geeft het CooP-Africa Cycling Team een boost aan de talentontwikkeling van jongeren. Bevorderen van de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren. De jongeren leren in het traject ook belangrijke ondernemers- en levensvaardigheden en krijgen ze voorlichting over allerlei zaken. In dit traject brengen we jongeren met problemen naar de top van het wegwielrennen, het mountain biken en/of het veldrijden (met een ultieme droom om ooit uit te kunnen komen in UCI races). Deze jongeren zijn de sporters én de coaches / rolmodellen voor de toekomst.

Get involved!

Het CooP-Africa Cycling Team is nog maar net onderweg (er wordt zelfs nog gerecruit), maar met veel trots kunnen we vertellen dat BBB Cycling de eerste sponsor is van het team. Met hun steun rijden de jongeren in uniformiteit met de schitterende BBB Cycling shirts en zijn er materialen gedoneerd voor onderhoud van de fietsen tijdens trainingen en wedstrijden.
Maar we doen een beroep op bedrijven, clubs en individuen die het CooP-Africa Cycling Team willen ondersteunen. Heel concreet zoeken we nog fietsbroeken om de uniformiteit compleet te maken. We zoeken ook nog vrijwilligers die het team kunnen gaan coachen, trainen en managen voor minimaal 1 maand, maar bij voorkeur voor een langere periode. Je kunt ook een rijder of het hele team faciliteren om deel te nemen aan races in Oost-Afrika of daarbuiten. Of wordt met jouw bedrijf of club hoofdsponsor van CooP-Africa Cycling Team. Stuur een email naar info@coop-africa.org als je deze jongens en meisjes deze kans wilt geven. Samen zullen we vervolgens naar de mogelijkheden kijken.