ONDERWIJS IN AFRIKA

Toegang tot onderwijs is essentieel voor ontwikkeling en economische stabiliteit. Maar in Kenia en Oeganda gaat slechts 60% van de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Toegang tot onderwijs wordt gehinderd door extreme armoede en lange afstanden naar school. Scholieren lopen dagelijks 2 tot 3 uur naar school en terug, riskeren seksueel misbruik en eten weinig en slecht. Als ze in de klas zitten zijn ze dan ook futloos. En vaak zitten ze ook helemaal niet in de klas (de aanwezigheid op school is maar 40%) omdat, vooral meisjes, een verantwoordelijkheid in het huishouden hebben. Zij staan om 4.00u op om brandhout en water te verzamelen en te koken voor de familie. En komen daardoor te laat op school, zijn moe en niet in staat om te concentreren. De slechte toegang tot onderwijs helpt vroegtijdig schoolverlaten, armoede en ziektes in de hand.

Meer impact >

BIKE4SCHOOL – VERBETEREN VAN TOEGANG TOT ONDERWIJS

In het Bike4School programma streven wij ernaar om jaarlijks 300 fietsen te distribueren aan scholieren en leraren. Waardoor zij betere toegang hebben tot onderwijs. De reistijd van de scholieren die reeds een fiets hebben ontvangen nam af met 67% en gemiddelde afwezigheid op school nam af met 35%. Een bewijs dat de fiets ervoor zorgt dat de aanwezigheid op school toeneemt. We horen ook met regelmaat dat scholieren die gestopt waren met school weer terugkeren vanwege het Bike4School programma en dat er op scholen waar wij opereren het aantal tienerzwangerschappen afneemt. De fiets maakt voor deze scholieren dus een wereld van verschil.


EEN FIETS MAAKT HET VERSCHIL

  • Kortere reistijden, waardoor er meer tijd is om te leren en onderwijs en huishoudelijke taken te combineren.
  • Scholieren zijn fitter in de klas.
  • Verhoogde aanwezigheid en verbeterde prestaties in de klas.
  • Toegenomen retentie van meisjes op basisscholen en middelbare scholen.
  • Verbeterde veiligheid van scholieren die van en naar school reizen.
  • Verbeterde levensomstandigheden van de scholieren en hun families.