School in OegandaWaarom dit lespakket?

Te vaak nog zorgt armoede in Afrika ervoor dat kinderen niet naar school gaan. Lopen naar school kost teveel tijd, vooral naar middelbare scholen. Voornamelijk meisjes kunnen niet zoveel tijd veroorloven om naar school te gaan omdat ze dan niet genoeg tijd hebben om te assisteren in het huishouden. Openbaar vervoer is veelal geen optie: er is geen geld voor openbaar vervoer of er is überhaupt geen openbaar vervoer. Op sommige scholen biedt de schoolbus een oplossing, maar dit geldt slechts voor enkele rijkere privéscholen.

De kansen voor kinderen die zijn opgeleid zijn vele malen groter. Opgeleide kinderen hebben betere kansen op betaald werk en leven gezonder. Opgeleide mensen hebben kleinere en gezondere families en meer opgeleide kinderen. Dus toegang tot onderwijs is een start voor een beter leven.

De Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs zijn nauwelijks bewust bezig met ontwikkelingsproblematiek, zelfs niet wanneer het gaat om ontwikkelingsvraagstukken rondom hun leeftijdsgenoten in Afrikaanse landen. Daarnaast hebben Nederlandse scholieren vaak een vertekend beeld van leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Dit project richt zich erop dat jongeren aan de slag gaan met mobiliteit en ontwikkelingsvraagstukken, zodat ze gestimuleerd om kennis te vergaren en een mening te vormen over deze vraagstukken en zich zo meer bewust zijn van de relatie tussen duurzame mobiliteit en het bereiken van de millenniumdoelen. Op een interactieve manier doen ze kennis en ervaring op en ontwikkelen ze een eigen visie over dit onderwerp.

Hoe ziet het lespakket eruit?

Het lespakket is gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdens het schooljaar kunnen de activiteiten in het reguliere lesprogramma worden verweven, waarbij de leerlingen actief aan de slag gaan met het thema. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van het verzorgingsgebied van een school en reistijdberekeningen bij wiskunde, microkrediet bij economie, geografie van Oeganda bij aardrijkskunde, etc. Tijdens de lessen worden de leerlingen gestimuleerd zich een mening te vormen over en zich bewust te worden van ontwikkelingsproblematiek rondom toegang tot en kwaliteit van onderwijs. Ze werken naar een eindproduct toe: het maken van een nieuwsbrief, tv-programma of debat. Hiervoor kunnen de leerlingen gebruik maken van de informatie die over het thema wordt verschaft op deze website (www.mobiliteitenontwikkeling.nl). Ook het uitwisselen met leerlingen in Oeganda behoort tot de mogelijkheden.

Er is een docentenhandleiding met leerlingenbundel beschikbaar voor docenten die in de klas aandacht besteden aan Mobiliteit en Ontwikkeling. De handleiding en bundel zijn in digitale versie verkrijgbaar via deze website. Op deze website zijn ook verdiepingsopdrachten te vinden. Informatie voor docenten is te vinden op een afgeschermd deel van deze website. Bent u docent en wilt u toegang krijgen tot deze informatie? Vul dan het login-formulier in. Als uw registratie is voltooid ontvangt u een bevestigingsemail en kunt u via het inlogscherm met de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Er verschijnen dan in het linkermenu extra knoppen waar u de informatie kunt vinden.

Hoe kan uw school meedoen?

Wilt u ook op uw school aan de slag met Mobiliteit en Ontwikkelingsvraagstukken? Neem dan contact met ons op via info@coop-africa.org.