Wij geloven dat de fiets een verschil kan maken in deze wereld, op het gebied van gezondheid, armoedereductie, milieu etc. De doelstelling van CooP-Africa is het verbeteren van toegang (beschikbaarheid en toegankelijkheid) tot een fiets als middel voor armoedereductie en het initieren en promoten van fietsinterventies die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leven van Afrikaanse gezinnen. Toegang tot voorzieningen en kansen op werk en inkomen, is een van de belangrijkste factoren om jezelf te kunnen ontwikkelen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot werk. Afrikaanse vrouwen en kinderen leggen dagelijks lange afstanden af te voet, vaak met vele kilos water en sprokkelhout op hun hoofd. Lopend naar school, naar ziekenhuizen of naar gebieden waar ze kunnen werken. Een fiets biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

GENESIS

CooP-Africa is ontstaan nadat de oprichters Marieke de Wild and Luuk Eickmans in 2004 in Oeganda woonden. Ze deden onderzoek naar de impact van fietsen op het leven van arme Afrikaanse gezinnen. De resultaten waren indrukwekkend. Bij terugkomst in Nederland wierven zij fondsen als particulier initiatief onder de naam “Cycling out of Poverty” om op kleine schaal organisaties in Oeganda, Ghana en Burkina Faso te ondersteunen met het opzetten van fietsinterventies. In 2007 is Cycling out of Poverty officieel geregistreerd als een stichting, en in 2012 kreeg zij het CBF-certificaat voor kleine goede doelen.