Wij geloven dat de fiets een verschil kan maken in deze wereld en een grote bijdrage levert aan het behalen van de Sustainable Development Goals op het gebied van gezondheid, armoedereductie, milieu etc. De doelstelling van Stichting Cycling out of Poverty is het verbeteren van toegang (beschikbaarheid en toegankelijkheid) tot een fiets (en andere mobiliteitshulpmiddelen) als middel voor armoedereductie en het initieren en promoten van fietsinterventies die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leven van Afrikaanse gezinnen. Toegang tot voorzieningen en kansen op werk en inkomen, is een van de belangrijkste factoren om jezelf te kunnen ontwikkelen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot werk. Afrikaanse vrouwen en kinderen leggen dagelijks lange afstanden af te voet, vaak met vele kilos water en sprokkelhout op hun hoofd. Lopend naar school, naar ziekenhuizen of naar gebieden waar ze kunnen werken. Een fiets biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Wij zetten ons daarom in om scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda te ondersteunen met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen. We combineren onze fondsenwervingsinspanningen, met een groeiend aantal gelieerde fondsenwervende parterorganisaties in het noorden en onze sociale fietsondernemingen Bikeventures en Green Hub Shop in Kenia en Oeganda, om meer fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen te distribueren.

 

GENESIS

Stichting Cycling out of Poverty is ontstaan nadat de oprichters Marieke de Wild and Luuk Eickmans in 2004 in Oeganda woonden.

Tijdens hun verblijf deden ze onderzoek naar de impact van fietsen op het levensonderhoud van arme Afrikaanse vrouwen en hun gezinnen. De resultaten waren indrukwekkend en bij terugkomst in Nederland konden ze het niet los laten. Onder de naam “Cycling out of poverty” zijn zij gestart met kleinschalige fondsenwerving om organisaties in Oeganda, Ghana en Burkina Faso te ondersteunen bij het opzetten van fietsprojecten. In 2007 werd Cycling out of Poverty officieel geregistreerd als een stichting (Kamer van Koophandel nr. 09167973) en in 2012 werd het erkend door het CBF, toezichthouder op Erkende Goede Doelen in Nederland.

In lijn met onze strategische keuze voor het nastreven van duurzaamheid, heeft Cycling out of Poverty in 2013 Cycling out of Poverty Foundation in Kenia en in 2015 Cycling out of Poverty Foundation in Oeganda opgericht. Beide lokale stichtingen streven zo veel mogelijk naar donoronafhankelijkheid en dekken grotendeels de overheadkosten door hun sociale fietsondernemingen Bikeventures Tours, Rentals and Safaris en Green Hub Shop en hun lokale fondsenwervende inspanningen. Een gedeelde verantwoordelijkheid voor de partnerorganisaties om fondsen te werven creëerde een geheel nieuwe dynamiek. Een lokale identiteit opende niet alleen nieuwe financieringsmogelijkheden, maar creëerde ook een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid en mobilisatie van lokale menselijke capaciteiten.

In 2018 openden we ook de deuren van onze fondsenwervende partner in België, Cycling out of Poverty Belgium. In de nabije toekomst wil Cycling out of Poverty zich verder ontwikkelen tot een sterk netwerk van organisaties die in deze wereld een verschil maken met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen. En daarmee, met deze unieke toegang- en mobiliteitsaanpak, bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

ONZE MISSIE

Onze missie is om het levensonderhoud van Afrikaanse gezinnen te verbeteren door fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen, fietsambulances en bakfietsen) toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen in Afrika.

Elke persoon recht op een eerlijke en gelijke toegang tot inkomen, onderwijs, gezondheidszorg en voedsel. Het is onaanvaardbaar dat nog steeds 1 op de 5 mensen in extreme armoede leeft (minder dan € 1 per dag). Ook deze mensen moeten een kans hebben op een eerlijke toegang tot inkomensmogelijkheden, gezondheidszorg, onderwijs en voedsel. Wij geloven dat een fiets en andere mobiliteitshulpmiddelen een verschil kunnen maken in deze wereld en kunnen bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.


De missie van Stichting Cycling out of Poverty is om het levensonderhoud van Afrikaanse gezinnen te verbeteren door fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te maken.

Toegankelijkheid is een van de belangrijkste factoren bij de ontwikkeling. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuis, toegang tot banen, toegang tot voedsel. Een fiets kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken, omdat het de Afrikanen de mogelijkheid biedt om uit de armoede te klimmen (of te fietsen). Een fiets biedt een gelijke en eerlijke toegang tot inkomen, gezondheidszorg, onderwijs en voedsel voor iedereen. En bovendien draagt ​​een fiets bij aan een meer duurzame samenleving en wereld als een milieu- en mensgericht vervoermiddel.