VOEDSELZEKERHEID EN KLIMAAT IN AFRIKA

Vrouwen vormen de ruggengraat van de Oegandese economie. Ze zorgen niet alleen voor het huishouden, maar zij zijn ook de eerste producenten en verwerkers van voedsel, en dragen op deze manier enorm bij aan de Oegandese landbouw, voedselzekerheid en rurale economie. Deze ​​kleine boeren staan echter voor veel uitdagingen, waaronder bodemverarming, hoge prijzen voor zaden, meststoffen, een kleine afzetmarkt voor hun producten, en beperkte transportopties om producten naar de markt te brengen. Cycling out of Poverty ondersteunt boeren in Oeganda daarom met (1) fietsen, (2) het ontwikkelen van agroforestry (boslandbouw) en (3) het ontwikkelen van fietswaterpompen en het opzetten van watermanagement systemen.

KLEINE BOEREN PRODUCEREN HET MEESTE VOEDSEL MAAR HEBBEN GEEN TOEGANG TOT MARKTEN

Kleine boeren (vooral dus vrouwen) produceren het grootste deel van het voedsel in ontwikkelingslanden. Een groot probleem voor deze boeren is echter de beperkte of geen toegang tot markten. Boeren zullen daarin niet meer moeite doen om voedsel te produceren als ze niet kunnen concurreren op een markt vanwege de hoge opslag- en transportkosten. Vandaar dat hun overschot verloren gaat. Deze uitdaging weerhoudt hen er ook van te groeien van zelfvoorzienende landbouw naar meer commerciële landbouw, wat hen een uitweg uit de armoede zou kunnen geven.

EEN FIETS MAAKT HET VERSCHIL

Cycling out of Poverty ondersteunt boeren met een fiets zodat zij betere toegang hebben tot markten voor inkopen, maar vooral verkopen van hun oogst. Dit helpt de armoede te verminderen van deze zelfvoorzienende boeren en stimuleert hen meer producten te gaan verbouwen voor verkoop waardoor de voedselzekerheid in de regio ook toe zal nemen.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR