AGROFORESTRY

Naarmate de wereldbevolking toeneemt, wordt de behoefte aan productiever en duurzamer gebruik van het land urgenter. Volgens de Verenigde Naties, waren er 2011 meer dan 7 miljard mensen op aarde en dit aantal zal naar verwachting tegen het midden van de eeuw oplopen tot 9,3 miljard. Om in 2050 aan de vraag naar voedsel te kunnen voldoen, moet de productie met meer dan 60% toenemen. Deze cijfers, in combinatie met de zichtbare effecten van klimaatverandering en de niet-duurzame landgebruikspraktijken, vormen een belangrijk argument om de manier waarop het land en de productie van landbouwproducten wordt beheerd te veranderen.

Dankzij de multifunctionele eigenschappen maakt agroforestry deel uit van de oplossing voor deze problemen, of deze nu ecologisch, economisch of sociaal van aard zijn. Agroforestry-systemen omvatten zowel traditionele als moderne systemen voor landgebruik waarbij bomen worden beheerd samen met gewassen en / of dierlijke productiesystemen in agrarische omgevingen. Het zijn dynamische, ecologisch gebaseerde systemen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen die de productie diversifiëren en ondersteunen om de sociale, economische en ecologische voordelen voor landgebruikers op alle niveaus te vergroten.

BOEREN IN BUSOGA OEGANDA ZAKKEN VERDER AF IN ARMOEDE DOOR KLIMAATVERANDERING

De regio Busoga wordt gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid, slechte toegang markten (en andere socio-economische voorzieningen) en de regio waar het merendeel van de bevolking boer is ondervindt enorme agro-ecologische uitdagingen. In dit gebied werd traditioneel gezien vooral koffie en bananen verbouwd, met als belangrijkste intercrops: cassave, zoete aardappel, maïs en bonen. Maar door de jaren heen, vanwege de afnemende bodemvruchtbaarheid, is er een daling van de opbrengst van boomgewassen (koffie en banen) en een toename van eenjarige gewassen die meer afhankelijk zijn van seizoenen. En de afgelopen twee jaar is het gebied door klimaatverandering juist getroffen door onvoorspelbare seizoenen,met lange, intense en natte periodes afgewisseld door extreme droogtes. Hierdoor zagen de boerengezinnen hun seizoensgebonden (vooral monocrops) oogsten mislukken waardoor een toenemend aantal gezinnen honger lijdt en verder afzakt in armoede. Meer dan 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

NILE FARM EN BOOMKWEKERIJ

Cycling out of Poverty Uganda zal daarom in de komende jaren een demonstratieboerderij opzetten, de Nile Farm, en 100 boerenfamilies gaan ondersteunen met fietsen en watermanagement systemen om uit de armoede op te klimmen. Het doel van de Nile Farm en boomkwekerij is om de families die wij al ondersteunen met fietsen en watermanagement systemen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering door de prestaties van deze boerenfamilies te verbeteren door hen te ondersteunen met het omschakelen naar agroforestry (bosbouw), waardoor de productiviteit van (boom) gewassen en (klein)vee wordt verhoogd.


Op de Nile Farm en bij 100 boerengezinnen (1) experimenteren, verbeteren, demonstreren en benutten we verschillende agroforestry-praktijken, (2) trainen we gedurende de hele periode de boeren bij het uitvoeren van de verschillende agroforestry-praktijken en (3) promoten en introduceren we (nieuwe) soorten voedselbomen (en andere agroforestry gewassen) die worden gekweekt in de boomkwekerij. De bevindingen van de eerste jaren worden uiteindelijk gebundeld in een praktische op-maat curriculum waarmee we nog meer boerengezinnen in de toekomst voor kunnen bereiden op de (de effecten van) klimaatverandering en hun kunnen trainen om hun jaarlijkse landbouwinkomen te verhogen.

 

BUDGET 2020-2022

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR