ONTWIKKELEN VAN FIETSWATERPOMPEN EN WATERMANAGEMENT SYSTEMEN

Een van de grootste bedreigingen voor ontwikkeling in de Busoga regio in Oeganda is (de effecten van) klimaatverandering en de daardoor toenemende voedselonzekerheid en armoede. De onbetrouwbare regenval en veranderende seizoenen maakt het moeilijk voor boeren om plannen te maken. Droogtes en overstromingen hebben geleid tot bodemerosie die het land verwoest hebben en oogsten hebben doen mislukken. Degenen die al kwetsbaar zijn, worden hier het hardst getroffen.

Cycling out of Poverty ondersteunt boeren in Oeganda al met (1) fietsen, maar zal deze boeren ook gaan ondersteunen met (2) het ontwikkelen van agroforestry (boslandbouw) en (3) het opzetten van watermanagement systemen dmv fietsaangedreven waterpompen en regenwater opvang systemen.

DOELSTELLING

De doelstelling van het Bike4Work programma voor boeren in Oeganda is het creëren van een duurzame levensomgeving voor 100 kleinschalige boerengezinnen in Oeganda door het ontwikkeling en uitvoeren van effectieve adaptatie- en mitigatiemaatregelen voor klimaatverandering, met name door het (1) ontwikkelen van agroforestry / forest gardens voor betere voedselzekerheid, (2) het verbeteren van de toegang tot markten, onderwijs, gezondheidszorg en andere sociaal-economische diensten met een fiets en dit project: (3) het ontwikkelen van een innovatief irrigatiesysteem met fietswaterpompen.

BUDGET 2020


MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: