Wij zijn een wereldwijde ledenorganisatie. Onze structuur omvat ons internationale hoofdkantoor in Nederland, twee fondsenwervende filialen en twee landenkantoren en hun programmabedrijven. Ze hebben allemaal hun eigen juridische entiteiten maar dienen dezelfde unieke toegang- en mobiliteitsbenadering.

Internationaal hoofdkantoor

Landennetwerk Cycling out of Poverty: CooP Africa, CooP UK, CooP Belgium, CooP Uganda en CooP Kenya.

Ons internationale hoofdkantoor bevindt zich in Nijmegen. Het biedt leiderschap, afstemming en dienstverlening aan andere fondsenwervende filialen en ondersteunt vooral de landenkantoren.

Fondsenwerving affiliates

We hebben twee fondsenwervende partners, in België en het Verenigd Koninkrijk. Ze zamelen geld in voor de sociale fietsprojecten en betrekken het publiek bij ons werk. Junior Fundraising Affiliates zijn 100% door vrijwilligers gerunde filialen, terwijl Senior Fundraising Affiliates personeel hebben.

Landenkantoren

Onze landenkantoren in Kenia en Oeganda zijn verantwoordelijk voor alle programma-activiteiten in hun land. In elk land waar we actief zijn, hebben we programma-eenheden die onze programma’s ter plaatse beheren en uitvoeren. Ze werken rechtstreeks samen met de community’s.