Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) streeft ernaar om de geworven fondsen zo efficiënt mogelijk te besteden zodat de projecten en programma’s een zo optimaal mogelijk resultaat behalen. Uiteraard worden er ook kosten gemaakt voor fondsenwerving, communicatie en personeel. Over deze kosten en onze andere bestedingen willen we transparant zijn en publiceren we jaarlijks ons jaarverslag en financiële verantwoording op deze website.

Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is in het bezit van het CBF-certificaat.

JAARVERSLAG 2021

CBF-ERKENNING

Cycling out of Poverty heeft het CBF-Keurmerk sinds 2012. Met dit keurmerk geeft het Centraal Bureau Fondsenwerving aan dat Cycling out of Poverty verantwoord omgaat met het door jou geschonken geld. Alle houders van het CBF-keurmerk houden zich aan dezelfde keurmerkregels voor bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaggeving.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Mocht je behoefte hebben aan meer informatie dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via info@coop-africa.org.

BIKEAMBITION II: RIDE WITH US AND OTHERS WILL FOLLOW

Sinds 2007 verbetert Cycling out of Poverty de toegang tot onderwijs, zorg, werk en inkomen in Sub-Sahara Afrika met een fiets. Met de geleerde lessen en opgedane ervaringen in de afgelopen jaren is onze programmering geëvolueerd van ‘fietsprojecten in 14 verschillende Afrikaanse landen’ tot een holistische, meerjarige benadering in gedefinieerde regio’s. In deze regio’s werken we nauw samen met de gemeenschap. Naast een op-maat oplossing voor de mobiliteitsbehoefte door scholieren, gezondheidswerkers, boeren en kleine ondernemers uit te rusten met fietsen, werken wij ook aan het creëren van een fietsinclusief en duurzaam ecosysteem.

Momenteel werken we in Kisumu regio (Kenia) en Jinja regio (Oeganda).

BELONINGSBELEID

Salaris directeur en bezoldiging bestuursleden
Voor 16 uur per week is er een directeur werkzaam bij Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa). Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Cycling out of Poverty de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Cycling out of Poverty vond plaats door het toeziend bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 390 punten met een maximaal jaarinkomen van € 107.022 (1 FTE/12 mnd). De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen (in 2020 in EUR) voor L. Eickmans (0.4 FTE/12 mnd.): € 16.420. Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven (voor Luuk Eickmans, met een bedrag van € 25.654) binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 201.000 per jaar.
De belaste vergoedingen/bijtellingen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van EUR 107.022 (1 FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.
Ook het jaarinkomen en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 201.000 per jaar.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel maken de bestuursleden aanspraak op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. In 2020 is er geen aanspraak gemaakt op deze vergoedingen.

Luuk Eickmans, directeur Stichting Cycling out of Poverty: “Het is een droom die uitkomt om voor Stichting Cycling out of Poverty te werken. Ik geniet van mijn werk en waardeer de inzet van ons personeel in Nederland, Oeganda en Kenia enorm. Hun betrokkenheid en inzet zijn namelijk essentieel voor de successen van de fietsinterventies van CooP-Africa die jaarlijks duizenden mensen in Oeganda en Kenia een betere levensstandaard bieden. Hopelijk blijft u Cycling out of Poverty ondersteunen”.