Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) streeft ernaar om de geworven fondsen zo efficiënt mogelijk te besteden zodat de projecten en programma’s een zo optimaal mogelijk resultaat behalen. Uiteraard worden er ook kosten gemaakt voor fondsenwerving, communicatie en personeel. Over deze kosten en onze andere bestedingen willen we transparant zijn en publiceren we jaarlijks ons jaarverslag en financiële verantwoording op deze website.

Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is in het bezit van het CBF-certificaat. Doelen en het gemiddeld percentage van inkomsten dat besteed wordt aan de doelstelling ligt al jaren rond de 90%.

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2018

BIKEAMBITION 2019-2021

BELONINGSBELEID

Salaris directeur en bezoldiging bestuursleden
Voor 16 uur per week is er een directeur werkzaam bij Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa). De goede doelen sector hanteert een door VFO opgesteld wegingsmechanisme voor het vaststellen van een passende beloning. Het gemiddelde jaarsalaris van een directeur van een goed doel bedroeg in 2018 € 101.771 varierend van gemiddeld € 85.672 bij kleine organisaties tot gemiddeld € 117.552 bij grote organisaties.

Het totale jaarinkomen van de directeur van Stichting Cycling out of Poverty wordt in de periode van 2019-2021 door het bestuur vastgesteld op € 30.000 voor 16 uur per week. Omgerekend naar 1 FTE zou dit € 75.000 zijn. Dit bedrag is ruim onder het gemiddelde in sector en de maximumnorm van € 158.000 die in de beloningsregeling van VFI staat.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel maken de bestuursleden aanspraak op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. In 2018 is er geen aanspraak gemaakt op deze vergoedingen.

Luuk Eickmans, directeur Stichting Cycling out of Poverty: “Het is een droom die uitkomt om voor Stichting Cycling out of Poverty te werken. Ik geniet van mijn werk en waardeer de inzet van ons personeel in Nederland, Oeganda en Kenia enorm. Hun betrokkenheid en inzet zijn namelijk essentieel voor de successen van de fietsinterventies van CooP-Africa die jaarlijks duizenden mensen in Oeganda en Kenia een betere levensstandaard bieden. Hopelijk blijft u Cycling out of Poverty ondersteunen”.