Naast toegang tot een fiets spelen ook andere factoren een rol bij het al dan niet benutten van de mogelijkheden van de fiets. En in sterk toenemende mate speelt de fiets een rol in het creeeren van duurzame leefomgeving en in de strijd tegen klimaatverandering.

DUURZAAM VERVOER

Duurzaam vervoer is daarom, meer dan ooit, van cruciaal belang, om veilige en gelijke toegang tot de openbare ruimte te hebben, de meest kwetsbare deelnemers in het verkeer (voetgangers en fietsers) te beschermen en te zorgen voor een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. De toegang tot een fiets (zoals wij nastreven in de Bike4School, Bike4Care en Bike4Work projecten) is alleen succesvol als tegelijkertijd wordt gekeken naar andere factoren: een totaalpakket waar fietsen betaalbaar en beschikbaar zijn, mensen weten hoe ze moeten fietsen, veilig en prettig kunnen fietsen, met mogelijkheden om hun fiets te onderhouden en te repareren, met lokaal beschikbare reserveonderdelen en een cultuur met een positieve houding ten opzichte van fietsen.


< BIKE4ALL: ONTWIKKELEN VAN EEN FIETSECOSYSTEEM

Dus naast de primaire focus om de toegang te verbeteren tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen met fietsen werken we ook aan het ontwikkelen van een fietsecosysteem waarin mensen van alle achtergronden fietsen omarmen en een fiets kunnen en willen gebruiken.


FIETSMASTERPLAN VOOR JINJA OEGANDA

Door middel van mapping, gegevensverzameling, participatieve sessies met de gemeenschap, ambtenaren, handhavingsdiensten, besluitvormers en experts zullen we de gemeenteraad van Jinja ondersteunen met contextanalyses en behoeftenanalyses die inzicht geven in de identificatie en bekendheid van de doel- en gebruikersgroepen en het leveren van een fietsmasterplan met concrete makkelijke en betaalbare activiteiten/acties om het fietsklimaat in Jinja te verbeteren (met name gericht op een betere verbinding tussen de voorstedelijke en belangrijke sociaal-economische zones in de stad).


DEMONSTRATIEPROJECT

Op basis van het fietsmasterplan zullen we een quick-win project ontwikkelen die voor 10.000-en mensen uit de voorstedelijke gebieden de toegang tot een belangrijke sociaal-economische zone in de stad Jinja verbeterd. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn de eerste meters fietspad. Je kunt een fietspad adopteren @ 100 euro per 10 meter.


VERKEERSVEILIGHEID: ARRIVE ALIVE

Wereldwijd dood verkeer meer mensen dan HIV en malaria samen. Elk jaar komen ongeveer 1,3 miljoen mensen om het leven door een verkeersongeval. Ter vergelijking: aan hiv overlijden jaarlijks 680.000 mensen en aan malaria 450.000. Nog eens 20 tot 50 miljoen mensen raken gewond, waarvan er velen voor altijd een handicap oplopen. En dan hebben we het nog niet over blootstelling aan de verkeersemissies die in verband gebracht worden met veel nadelige gezondheidseffecten, waaronder longklachten, vroeggeboortes en kinderkanker.

Verkeersongevallen veroorzaken aanzienlijke economische verliezen voor individuen, hun families en hele landen. Deze verliezen vloeien voort uit de behandelingskosten en productiviteitsverlies voor degenen die zijn omgekomen of gehandicapt zijn geraakt, en voor familieleden die vrijaf moeten nemen van hun werk of school om voor de gewonden te zorgen. (bron: WHO)

VEILIG NAAR SCHOOL

Daarom lanceert Cycling out of Poverty de Arrive Alive campagne gericht op het creëeren van een verkeersveilige schoolomgeving en school routes zodat 120.000 scholieren in Jinja graag en veilig naar school willen en kunnen fietsen (of lopen) en dat er minder verkeersongelukken zijn.


‘PRESSURE FROM BELOW’

Om van Jinja een fietsstad te maken, moeten mensen betrokken zijn, opgeleid en aangemoedigd worden. Ze moeten op de hoogte zijn van de voordelen van fietsen voor zichzelf, maar ook voor de gemeenschap. Ook vergroot een gevoel van eigenaarschap de kans dat het wordt gebruikt of ervaren als een positieve toevoeging en verbetering van de stad. Daarom is het nodig om voorlichting over het fietsnetwerk en de voordelen van fietsen aan het grote publiek te geven.

We lanceren daarom een fietspromotie- en bewustmakingscampagne inclusief:

  • het ondersteunen en ontwikkelen van verschillende fietsclubs
  • het opzetten van een bicycle community centre: een veilige plek waar men kan leren over fietsen, toegang krijgen tot fietsen, leren over onderhoud en reparatie en de fun van fietsen kunnen ervaren
  • de organisatie van een driemaandelijkse Critical Mass Bike Ride / Open Streets Day
  • de introductie van een fietsvriendelijke werkgeverscertificering en
  • lanceren van een (social)mediacampagne

FIETSINDUSTRIE EN -ONDERNEMINGEN

Om de toegang tot fietsonderdelen en fietsmonteurs te verbeteren, zullen we jongeren opleiden tot fietsenmaker en hen ondersteunen bij het opstarten van hun kleine onderneming in fietsonderhoud en -reparatie en verkoop van fietsonderdelen. En de ondernemers op de fiets en Bikentreprises uit ons Bike4Work programma zullen ook bijdragen aan een boost voor de fietsindustrie en fietsondernemingen.