De fiets is een belangrijke actor in het verbeteren van voedselzekerheid en kan een zeer belangrijke rol vervullen in het stoppen van honger en armoede.

Kleine boeren produceren het merendeel van voedsel in ontwikkelingslanden. Een groot probleem voor deze boeren is echter beperkte of geen toegang tot markten en daardoor het onvermogen om hun gewassen te verkopen. Als gevolg daarvan bestaat er in het begin van de voedselvoorzieningsketen een verreikende en cruciale kloof. Bovendien zullen boeren zich niet meer inspannen in voedselproductie wanneer ze geen eerlijke mogelijkheden hebben om hun oogst surplus te verkopen. Omdat hun surplus alleen maar zal verspillen wanneer er geen opslag- en transportopties beschikbaar zijn.

Slechte, ongelijke toegang tot markten leidt tot lage productiviteit

Een belangrijke oorzaak van de beperkte toegang tot de markten is dat boeren geen transportmogelijkheden hebben en de kosten van vervoer niet kunnen veroorloven. In de huidige voedselvoorzieningsketen is de afstand van de kleine boer tot de markt enorm groot en de manieren om toegang tot die markten te krijgen zijn ontoereikend. In Oost-Afrika kan slechts 25% van de bevolking in de rurale gebieden binnen twee uur een stad bereiken met meer dan 50.000 inwoners. Door het gebrek aan toegang tot markten (met consumenten en verkopers) voor zowel landbouwinput als de verkoop van hun oogst surplus, zien de boeren geen kans om hun oogst te verkopen. Naar schatting wordt slechts 40% van de gewassen op de markt gebracht en slechts 1/3 van de boeren verkoopt op markten. In sommige gevallen verkopen de boeren hun producten voor dumpprijzen aan tussenpersonen wat ook niet ten goede komt aan een duurzame productie. Aan de andere kant door geen of slechte toegang tot leveranciers voor landbouwinput, kunnen ze sowieso geen grote stukken land cultiveren, zodat ze voldoende voedsel zouden kunnen verbouwen voor de bestaans- en marktbehoeften. De ongelijke toegang tot markten leidt dus tot lage productiviteit, aangezien de boeren niet meer energie, geld en tijd zullen uitgeven om grote stukken land te cultiveren om genoeg te produceren voor hun eigen behoefte als ook voor de markt.

Een fiets maakt het verschil

Om de toegang van de boer tot de markt te verbeteren hebben wij het Bike4Work programma ontwikkeld, waarin de boeren toegang krijgen tot fietsen (en fietskarren). Eenvoudig onderzoek (door CooP-Africa) geeft aan dat Bike4Work zeer effectief is. Bike4Work heeft een groot (economisch) resultaat in termen van de toename van het besteedbare inkomen van de boeren, alsmede een toename van de voedselproductie en regionale voorziening van voedsel. Dus Bike4Work’s grass-root level interventie draagt bij tot het overbruggen van de kloof tussen boer en consument. Het aanbieden van betaalbare duurzame transportmiddelen kan daarom bijdragen aan de vermindering van honger en armoede.

Door 130 euro te doneren, kunnen wij een boer met een fiets uitrusten en bijdragen aan het beëindigen van honger en armoede. Klik hier om jouw bijdrage te leveren aan armoedereductie.

Wetenschappelijk onderbouwen van de rol van een fiets in voedselzekerheid

CooP-Africa streeft er daarnaast ook naar om financiering te krijgen voor een wetenschappelijk onderzoek om inzicht en kennis te krijgen over de mate waarin verbeterde toegang tot een fiets voor een boer resulteert in meer voedselzekerheid en armoede vermindering. Met deze wetenschappelijke onderbouwing zouden we met steun van het maatschappelijk middenveld, diverse belangenorganisaties van de boeren, particuliere bedrijven en overheidsinstanties (mogelijk met investeringen van financiële instellingen) het Bike4Work programma flink kunnen opschalen. Het resultaat van dit onderzoek kan dan deel uitmaken van een nieuwe oplossing (bedrijfsmodel) voor betere voedselzekerheid in Oost-Afrika, waar goedkope, duurzame mobiliteit een sleutelrol speelt. Meer info: info@coop-africa.org.