De meeste boeren in Afrika zijn seizoensgebonden boeren en zijn sterk afhankelijk van de regenseizoenen. Maar deze boeren worden nu geconfronteerd met een verandering in regenval als gevolg van de klimaatverandering.

Seizoenen zijn niet meer hetzelfde

Deze veranderingen drukken zich uit in droogtes, hevige regenval en stormen en hebben enorme gevolgen voor de toegang tot en de traditionele beschikbaarheid van water.

Het onvermogen van de boeren om zich aan de klimaatverandering aan te passen, resulteert in het feit dat de voormalige – grotendeels zelfvoorzienende – boeren, niet langer in staat zijn om zichzelf te voeden met gewassen uit hun velden en overschotten van gewassen naar de markt te verkopen. Op deze manier wordt een neerwaartse spiraal van armoede en voedseltekorten gecreëerd.

Kenia en Oeganda met ’s werelds op een na grootste meer en het bijbehorende riviersysteem is ondanks zijn lange en steeds onvoorspelbare droge seizoenen niet droog. Dit water wordt nooit volledig benut, maar het potentieel is enorm om het hele jaar door een combinatie van land- en bosbouw te creëren als een meer duurzame manier van inkomstengeneratie en diverse, nutritionele landbouwopbrengsten.

Het probleem is echter het water verplaatsen

Elektriciteit is schaars, brandstof is duur – ongeveer een dagloon voor een liter – dus vrouwen en kinderen brengen uren per dag door om water te halen voor het huishouden en de boerderij.

Het idee voor een fiets-aangedreven waterpomp werd geboren in de vele jaren Cycling out of Poverty.

CooP-Africa heeft boeren uitgerust met fietsen om de toegang tot markten, boerderijen en andere diensten te verbeteren en in de vele sessies en workshops die we met hen hadden. Omdat we gepassioneerd en toegewijd zijn om deze kleinschalige boeren te ondersteunen om uit de armoede te komen, zich aan te passen aan de klimaatverandering en de voedselzekerheid in de regio’s te verbeteren, hebben we daarom de eerste fiets-aangedreven waterpomp ontworpen in de Green Hub Shop in Kisumu (Kenia) in 2018. We zijn begonnen met het testen en gebruiken ervan met vrouwelijke boerenfamilies in Kenia. En dit proefproject had een onmiddellijke impact op het besparen van kostbare tijd van de vrouwen en hun kinderen en op hogere landbouwopbrengsten.

In 2019 hopen we het ontwerp van de fiets-aangedreven waterpomp te verbeteren en meer boerenfamilies in Kenia en Uganda te ondersteunen.