Met een oerhollands product, een fiets, maakt CooP-Africa het verschil in Afrika. In Kenia leven, ondanks vooruitgang, nog steeds miljoenen  mensen in moeilijk bereikbare gebieden, ver weg van een ziekenhuis of hulppost. Goede en soms levensreddende zorg is voor hen vaak onbereikbaar. Dat zorgt niet alleen voor een onnodig hoge moedersterfte en kindersterfte in Kenia. Het ondermijnt ook de gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit van de bevolking en houdt zo mede armoede in stand.

Gezondheidsvrijwilligers (community health volunteers) komen in de verste uithoeken

Dit is een levensgroot probleem, maar niet onoverkomelijk. Want Kenia heeft een ‘leger’ van gezondheidsvrijwilligers die getraind zijn om tot in de verste uithoeken voorlichting te geven en basiszorg-taken te verrichten. Gezondheidsvrijwilligers leveren daarom een onmisbare bijdrage aan de gezondheidszorg van Kenia. De gezondheidsvrijwilligers bezoeken een afgesproken aantal huishoudens per week. Dat aantal wordt met het gebruik van een fiets aanzienlijk groter, want die verkort de reistijd naar patiënten in Kenia gemiddeld met 60%. Gezondheidswerkers kunnen daardoor ongeveer twee keer zoveel huisbezoeken afleggen bij mensen die (dringend) medische zorg nodig hebben. Ze kunnen bij een noodsituatie ook veel sneller ter plaatse zijn.

Minder moedersterfte en kindersterfte in Kenia door fiets

Vooral ook bij zwangerschappen en postnatale zorg spelen voorlichting, monitoring en bereikbaarheid een grote rol. Op dit moment bevalt de helft van de vrouwen in Kenia zonder begeleiding van geschoolde professionals. De moedersterfte is daarom zeer hoog, terwijl dit in heel veel gevallen voorkomen kan worden. Sterker nog: er blijkt een causaal verband tussen moedersterfte en de afstand tot de dichtstbijzijnde kliniek! In gebieden waar Bike4Care inmiddels actief is, is het aantal bevallingen zonder professionele hulp gehalveerd.

Gezondheidsvrijwilligers kennen ook het belang van goede zorg in de eerste jaren van een kind. Zij weten wat ervoor nodig is en kennen ook de uitdagingen die er zijn in hun omgeving. Daarom weten zij als geen ander in te spelen op het verbeteren van de levensomstandigheden van jonge kinderen. De gezondheidswerkers kunnen huishoudens met jongere kinderen beter monitoren en doorverwijzen wanneer nodig. De kindersterfte is het hoogst bij kinderen op het platteland, in arme gezinnen en gezinnen met laagopgeleide moeders. Kinderen sterven aan
ziektes die eenvoudig voorkomen of behandeld hadden kunnen worden mits er toegang was geweest tot zorg. Gezondheidsvrijwilligers op de fiets kunnen deze arme gezinnen beter bereiken en bijvoorbeeld bijstaan bij de juiste inname van antibiotica bij longontsteking of een mengsel van water, zout en suiker bij diarree.

Laten we er daarom samen voor zorgen dat moedersterfte en kindersterfte in Sub-Sahara sterk afneemt door deze gezondheidsvrijwilligers uit te rusten met fietsen.

“Elk kind telt” Save the Children

“Kinderen eerst” Unicef

Deze fiets redt daadwerkelijk levens in Kenia

De gezondheidsvrijwilligers bereiken alleen veel te weinig mensen door een even simpele als hardnekkige oorzaak: het ontbreken van betaalbaar en efficiënt vervoer. Daarom wil CooP-Africa met jullie support meer gezondheidsvrijwilligers uitrusten met fietsen en zo de effectiviteit en het bereik van de gezondheidsvrijwilligers fors vergroten. Vanaf slechts EUR 125 krijgen 100(!) gezinnen blijvend betere toegang tot gezondheidszorg.

Run je ontwikkelingsprojecten in Kenia of Oeganda en wil je meer weten over de verschillende fietsen die CooP-Africa exclusief heeft ontwikkeld voor gebruik in Afrika. Neem dan contact op met info@coop-africa.org en we kijken graag of deze fietsen ook in jouw project of programma het verschil kunnen maken. #TemboBike #KifaruBike #SimbaBike