This page is not available in English. The news items on this page were written in 2007. By that time this website was only available in Dutch.

Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar? Welke projecten ondersteunt Cycling out of Poverty nu? Nog net voor het einde van het jaar hebben onze lokale partnerorganisaties in Burkina Faso en Oeganda 2 projecten geformuleerd. Burkina Faso wil haar fietsmicrokredietprojecten uitbreiden. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om nog dit jaar weer 72 fietsen aan vrouwen uit te kunnen geven.
In Oeganda wil FABIO gaan starten met een extra fietsproject voor scholieren. Juist in de Katakwi regio waar ook de fietsen aan de vrouwen worden uitgegeven is scholing voor kinderen vaak een probleem. De afstand tot de scholen is erg groot, waardoor het voor de scholieren veel tijd kost om op school te komen. (De overheid heeft Universal Secondary Education ingevoerd, waarbij voor een aantal middelbare scholen geen schoolgeld hoeft te worden betaald, zodat ook de allerarmsten naar school kunnen. Echter, in een grote regio zoals Katakwi is er maar 1 school die in dit programma zit, waardoor kinderen uit de hele regio naar die school komen.) Daardoor is het aantal kinderen dat vroegtijdig hun school verlaat erg hoog. En dat is jammer, want een goede opleiding is erg belangrijk om een goede uitgangspositie te hebben op de arbeidsmarkt. In dit project, speciaal gericht op kinderen, worden fietsen uitgegeven aan scholieren in het voorlaatste jaar van hun middelbare school. Het gaat om meisjes, die meer dan 5 km van school afwonen en goede schoolprestaties leveren. Zij mogen de fiets voor de laatste 2 jaar voor hun vervoer naar school gebruiken (de school houdt toezicht op het gebruik en onderhoud). Maken zij de school af, dan mogen ze de fiets houden, wat hun weer betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In dit project worden de fietsen niet uitgegeven op microcrediet, maar is de “tegenprestatie” van degene die de fiets krijgt dat ze hun school afmaken. Dit is een extra project, naast de fietsenuitgifte voor vrouwen in deze regio, die ook gewoon doorgaat. Op dit moment bekijken we of we voor dit project fondsen kunnen werven door acties van kinderen/scholieren in Nederland.
Daarnaast zijn we op dit moment met een aantal lokale Afrikaanse partnerorganisaties bezig om fietsmicrokrediet projecten te formuleren. Dit zijn projecten waarbij fietsen worden uitgegeven aan vrouwen, op basis van afbetaling. Voor deze projecten zijn we nu al fondsen aan het werven en begin volgend jaar zullen we ook weer een verzoek indienen voor verdubbeling van de door ons geworven fondsen.