Het maandproject van oktober 2023 is met succes afgerond waardoor we 25 gezondheidsvrijwilligers in Oeganda uit kunnen rusten met een fiets. Dit is vooral mogelijk gemaakt door de steun van Ronde van Woudenberg. Het nieuwe maandproject gaat over verkeersveiligheid.

Dagelijks lopen miljoenen scholieren in Oeganda met gevaar voor eigen leven naar school. Ze lopen over stoffige of modderige onverharde weg naar school. Brommertaxi’s roepen hen toe of ze een ‘gratis’ ritje willen naar school. Taxibusjes razen in volle snelheid voorbij en volgeladen vrachtwagens schuiven van links naar rechts over de weg door de diepe groeve in de weg.

Elke dag sterven er 35 mensen in Oeganda aan een verkeersongeluk. Vooral voetgangers en fietsers zijn slachtoffer.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren bij o.a. de scholen waar wij werken, maken we ons hard voor verkeersveilige schoolomgeving en – routes. Dit doen wij hand-in-hand met de overheid, de scholen, andere organisaties zoals het Rode Kruis en adviesbureaus. Samen dragen wij bij aan een fietsklimaat.

Daarnaast besteden we aandacht aan verkeerseducatie op de scholen. Zo trainen we scholieren die een fiets krijgen naast fietsonderhoud (met veilige fietsen de weg op) ook in fietsvaardigheden en verkeersregels.

Elke maand hebben onze teams in Kenia en Oeganda interactieve sessies met onze fietsclubs op scholen en bespreken de verkeerssituaties, de gevaren en wat wij er samen aan kunnen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Maandelijks kosten deze sessies zo’n 200 euro en bereiken we circa 50-100 leerlingen die op hun beurt met trots de rol van fietsambassadeur vervullen als rolmodel en voorvechter voor het creëren van een fiets ecosysteem.

Steun onze interactieve sessies met onze Bike4School scholen!