Om de strijd aan te gaan met klimaatverandering moeten we meer investeren in fietsgebruik. Daarom sturen wij als Cycling out of Poverty, samen met vele andere fietsorganisaties, een brief aan de regeringsleiders op de klimaattop COP26 in Glasgow. Hierin doen we een sterk beroep op alle regeringen en leiders om zich in te zetten voor een aanzienlijke toename van het aantal mensen dat in hun land fietst. En onderstrepen wij dat we ons commiteren als Cycling out of Poverty netwerk aan het promoten van fietsgebruik.

Fietsecosystemen zodat meer mensen kunnen en willen fietsen

Niet voor niets is onze ambitie om “fietsecosystemen te creeren in Afrika waar meer mensen, met diverse achtergronden kunnen fietsen en willen fietsen voor meer verschillende redenen en vaker om samen de strijd aan te gaan tegen de vele uitdagingen in Sub-Sahara Afrika”. Volgens Cycling out of Poverty directeur Luuk Eickmans is het meer dan duidelijk dat de fiets een grotere rol toebedeeld moet krijgen in CO2 reductie en het realiseren van de vele andere Sustainable Development Goals: “Transport is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2 uitstoot. Daarvan is driekwart afkomstig van wegverkeer en dat neemt sterk toe. Steden in Sub-Sahara Afrika slibben dicht met alle economische, sociale en klimatologische gevolgen van dien. De fiets is in mijn ogen de change-agent om grote stappen te zetten op het gebied van CO2-reductie. Net als dat de fiets een belangrijk middel is om toegang te verbeteren tot onderwijs, zorg, werk en inkomen. De fiets zou dus veel meer een centrale rol moeten hebben in mobiliteit, bereikbaarheid, klimaat neutraliteit, leefbaarheid en armoede-reductie. Een fiets maakt het verschil!”

Samen de handen ineen

De brief is opgesteld door de European Cyclists’ Federation (ECF) en wordt ondertekend door fietsorganisaties over de hele wereld. De brief moet de ogen van regeringsleiders openen om snel actie te ondernemen om fietsgebruik te stimuleren en te investeren in fietsen. Luuk Eickmans: “Veel landen hebben al een goede aanzet gemaakt om fietsen te stimuleren, zo zagen we een flinke toename van fietspaden tijdens de corona-pandemie en Nederland is al meer dan anderhalve eeuw in de ban van de fiets. Lees maar eens het verhaal van Shirley Agudo die in Nederland kwam wonen en verbaasd stond van het unieke fietsgebruik in dit fietsland. Maar in Afrika wordt de fiets nog steeds niet als een serieus vervoersmiddel gezien. Het is een vervoersmiddel voor de armen en als het even kan groeit men snel door naar een brommer en een auto. En dat moet anders! Daarbij ontzeg je alle mensen niet de ontwikkeling om ook een brommer en auto te gebruiken of te hebben, maar moet fietsen vooral een eerlijke kans krijgen zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken hoe zij zich willen verplaatsen. Hiervoor moet er aandacht komen voor o.a. beschikbaarheid van (geschikte) fietsen, verandering van gedrag en houding t.o.v. de fiets, verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur. Thema’s die hoog op de agenda staan bij Cycling out of Poverty. Een dergelijke holistische benadering zal ervoor zorgen dat er fietsecosystemen ontstaan en veel mensen zelf zullen kiezen voor de fiets, maar ook de mogelijkheid hebben om met de fiets aan te sluiten op efficiente en milieuvriendelijke openbaar vervoersystemen voor lange afstanden”.

Hoe promoot Cycling out of Poverty het fietsgebruik

Onze vernieuwde unieke toegang- en mobiliteitswerkwijze in Kenia en Oeganda heeft als doel om de toename van fietsgebruik in Jinja en Kisumu te versnellen. Dit doen we onder ander door:

  • het verbeteren van toegang tot fietsen in onze Bike4School, Bike4Care en Bike4Work programma’s
  • het promoten van fietsen door het stimuleren van fietstoerisme, fietsen naar je werk en fietsen om te sporten
  • het ontwikkelen en aanbieden van gepaste fietsen in de Green Hub fietswerkplaatsen
  • het uitrollen van een fietspromotie campagne met o.a. autoloze dagen, fietsevenementen en Fiets naar je School en Fiets naar je Werk dagen
  • het verbeteren van verkeersveiligheid door o.a. fietsers te trainen en het demonstreren van quick-win infrastructurele verbeteringen
  • het verband leggen tussen de rol van de fiets en CO2-uitstoot, waarin we in Oeganda nog een stapje verder gaan en voor elke fiets die we uitgeven in onze Bike4School, Bike4Care en Bike4Work programma’s 10 bomen planten. #onebiketentrees
  • het adviseren van lokale overheden en lobbyen bij besluitmakers om fietsen op te nemen in ontwikkelingsplannen zoals wij doen in het Adopt A Bike Lane programma waarin we een in samenwerking met Mobycon een adviesrapport hebben uitgebracht en lobbyen voor een fietsnetwerk in Jinja stad.