Het #OneBikeTenTrees project heeft als doel om naast het verbeteren van eerlijke en gelijke toegang tot werk en inkomen, onderwijs en gezondheidszorg in onze fietsprojecten ook bij te dragen aan de verbetering van de voedselzekerheid in de regio en het compenseren van CO2. Bomen, nemen niet alleen CO2 uit de lucht, maar produceren ook fruit, voer voor vee en zelfs brandhout. Het idee is dat deze bomen bij de scholen een gezonde aanvulling vormen op het dieet, voer voor de dieren leveren, en bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering en het off-site verbruik van brandhout en houtskool tot nul verminderen.

Voor elke fiets die wij in Oeganda uitgeven planten wij 10 trees-that-feed (bomen die eten/fruit, veevoer en/of brandhout produceren). Met de voorgenomen aantallen fietsen die we uit willen geven in 2020 zullen we 2.500 bomen planten op scholen waar de scholieren die een fiets hebben ontvangen hun onderwijs genieten, 500 bomen planten bij de gezondheidscentra waaraan de gezondheidsvrijwilligers zijn verbonden en 1.000 bomen planten in de tuinen/op het land van de 100 boeren die een fiets gaan ontvangen. Daarnaast zullen er 1.000 bomen aangeplant worden op de demonstratie boerderij Nile Farm en langs de oevers van de Nijl voor herbebossing langs de rivier.

Alle 3.500 bomen zullen:

  • bijdragen aan een jaarlijkse verhoogde fruit- en voedselopbrengst van 42.000 kg. 875 fruitbomen (de andere 2.625 zijn voeder- en brandhoutbomen) minus 40% boomverlies x 80 kg fruitopbrengst per boom per jaar.
  • bijdragen aan een jaarlijkse verhoogde CO2-compensatie van 50,4 ton (3.500 bomen x 24kg / boom minus 40% boomverlies). Dat is gelijk aan een CO2-compensatie van ruim 350 mensen in Oeganda.
  • bijdragen aan een toename van 2.100 droogteresistente bomen (3.500 bomen minus 40% boomverlies) en de daaropvolgende productie van fruit, noten, eetbare oliën en brandhout.
  • bijdragen aan verminderde ontbossing en druk op bossen door brandhout op school te produceren en het off-site verbruik van brandstofhout tot nul te verminderen.
  • 5 permanente banen creëeren op de Nile Farm
  • scholen ondersteunen om het hele jaar door te profiteren van een landbouwproductiviteit in de landbouw / agroforestry en daarmee het voedingspatroon op school te verbeteren.

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR