De millenniumdoelen zijn gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden. Verbetering van kansen op werk en inkomen, scholing, gezondheidszorg, etc. Toegang hebben tot voorzieningen en kansen op werk en inkomen is cruciaal voor mensen om zichzelf te kunnen ontwikkelen en om de millenniumdoelen te behalen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot werk. Scholen, artsen, docenten, ziekenhuizen, waterputten, kunnen nog zo goed zijn, als je er geen toegang toe hebt, heb je er nog niks aan. En zoals onder Mobiliteit in Nederland en Afrika is beschreven, zijn lopen en fietsen de belangrijkste vervoerswijzen in Afrika.

 

De fiets en de millenniumdoelen
Een fiets heeft invloed op bijna alle millenniumdoelen. Een fiets biedt mogelijkheden voor:
– inkomensdiversificatie (waardoor men minder  shockgevoelig is), nieuwe kansen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld fietstaxi), kostenbesparing voor met name woon-werkverkeer, inkomensverhoging (doordat men meer kan vervoeren ook meer afzet van producten) (millenniumdoel 1)
– betere toegang tot scholen, ziekenhuizen (millenniumdoelen 2, 5, 6).
– medisch – en onderwijzend personeel sneller ter plaatse en grotere actieradius (millenniumdoelen 4, 5, 6).
– gelijkwaardigere positie in het huishouden voor vrouwen (millenniumdoel 3).
– minder uitstoot van schadelijke gassen (millenniumdoel 7)

Klik hier voor een artikel over het nut van de fiets in Afrika.