In 2011 is Marieke begonnen als programma manager voor CooP-Africa. Ze begeleidt de partnerorganisaties in Afrika in het uitvoeren van de fietsprojecten, en onderhoudt relaties met de lokale partnerorganisaties. Marieke heeft verkeerskunde en internationale ontwikkelingsstudies gestudeerd. Voordat ze bij CooP-Africa begon, werkte ze 5 jaar als verkeerskundige voor en internationaal adviesbureau. Ook werkte ze 6 jaar lang voor de NGO Interface for Cycling Expertise (I-CE). Bij I-CE coördineerde Marieke de steun aan maatschappelijke organisaties in India, Latijns-Amerika en Afrika, die invloed proberen uit te oefenen op stedelijke autoriteiten, om de integratie van fietsen in het stedelijke ontwikkelingsproces te bevorderen.