•• Persbericht ••

FIETSEN VOOR FIETSEN
Vrijdag op zaterdagnacht, om middernacht precies, start de langste wielertoertocht van Nederland: de Ronde van 12. Deze toertocht brengt deelnemers door alle 12 provincien, een totale afstand van 431 kilometer. Een deel van de deelnemers zal dit in 24 uur doen en daarmee geld inzamelen voor Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa). Het doel is om EUR 10.000 in te zamelen om 100 meisjes in Oeganda uit te rusten met een fiets en betere toegang te geven tot een fiets.

Renee van Deursen, deelnemer van de Ronde van 12: “431 kilometer, 12 provincies in 24 uur. ‘ZOVEEL?’ Ja zoveel. Ik tik vaak nog net niet de 200 kilometer per week aan, laat staan 431 in een dag. Maar, het is voor een goed doel. En voor het goede doel, fiets ik graag een rondje door Nederland met als gevolg; meisjes in Oeganda op de fiets naar school in plaats van een vermoeiende en gevaarlijke looptocht. ‘Ik lijk wel gek’. Maar hier doe ik het voor!” Met het geld dat de deelnemers dit jaar bijeen fietsen ondersteunt Cycling out of Poverty (CooP-Africa) het Bike4School programma, zodat scholieren in Afrika (vooral meisjes) betere toegang krijgen tot onderwijs.

In Oeganda loopt 1/3 van de scholieren elke dag lange afstanden om hun school te bereiken. In geïsoleerde gebieden zijn afstanden van 15 km geen uitzondering. De reis naar en van school is dus erg vermoeiend, wat betekent dat kinderen te laat komen en te moe zijn om te concentreren en goed presteren in de klas. Daarnaast wordt verwacht dat deze scholieren hun aandeel in huishoudelijke taken leveren en de familie op elke gewenste wijze ondersteunen. Dit leidt tot slechte prestaties en hoog percentage schoolverlaters, vooral bij meisjes die verantwoordelijk zijn voor veel huishoudelijke taken. Meisjes zijn extra kwetsbaar, omdat ze door een gebrek aan vervoer (naar school) soms meerijden met lokaal openbaar vervoer, zoals motorrijders of minibusoperators, die op hun beurt seksuele gunsten vragen. Dit leidt tot nog depressievere situaties van tienerzwangerschappen en -huwelijken en grote kans op seksueel overdraagbare ziekten.
Toegang tot onderwijs is dus een enorme uitdaging, maar de oplossing is eenvoudig: betaalbaar en efficiënt vervoer.

De Nederlandse stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) werkt daarom al sinds 2007 aan het verbeteren van toegang tot onderwijs door scholieren (en leraren) uit te rusten met fietsen. Met een fiets kunnen meisjes op een veilige en minder tijdrovende manier naar school gaan en dit veel beter combineren met de huishoudelijke taken, zodat er voldoende tijd overblijft voor te studeren. Naast het ondersteunen van scholieren in het Bike4School programma ondersteunt CooP-Africa ook gezondheidsvrijwilligers met fietsen (Bike4Care) voor betere toegang tot gezondheidszorg en boeren en kleine ondernemers (Bike4Work) voor betere toegang tot inkomen.

Luuk Eickmans, directeur stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa): “We zijn zeer verheugd dat we dit jaar middels dit evenement fondsen werven voor de fietsprojecten van CooP-Africa. Op dit moment is er al meer dan EUR 7.500 ingezameld en kunnen we 75 meisjes in Oeganda uitrusten met een fiets. Voor hen biedt de fiets een wereld van verschil. Bij het vallen van het startschot vrijdagnacht hopen we genoeg fondsen te hebben geworven om 100 meisjes te kunnen ondersteunen. Het is zo mooi om te zien dat fietsen, iets typisch Nederlands, zo’n grote impact kan maken in de levens van gezinnen in Afrika. We hopen daarom ook volgend jaar nog meer deelnemers te mogen verwelkomen om te fietsen voor fietsen.

De Ronde van 12 start op 0:00 uur op zaterdag 7 juli bij het Van der Valk Hotel in Nijmegen (Lent), waarna de deelnemers via Limburg en Noord-Brabant naar Zeeland zullen rijden. In Zeeland zullen zij omkeren en in Noord-Oostelijke richting via Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland naar Flevoland rijden. En als ze Flevoland verlaten rest hen nog Overijssel, Drente, Friesland waarna ze in Leek, Groningen zullen finishen om 0:00 uur zaterdag op zondagnacht. Het plan is om dit fondsenwerving-evenement jaarlijks te organiseren om meer scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Afrika betere toegang te geven tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen met fietsen. Voor meer informatie zie www.coop-africa.org.

•• Noot voor de redactie ••
Voor meer informatie: Luuk Eickmans, directeur Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa)
Contactgegevens: luuk@coop-africa.org, 06-15895529