Cycling out of Poverty verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

TOEPASSELIJKHEID
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectanten, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, sollicitanten, projectaanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Cycling out of Poverty.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Cycling out of Poverty behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Cycling out of Poverty verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere wegen), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Cycling out of Poverty evenementen en activiteiten, indien u solliciteert bij Cycling out of Poverty en als u contact opneemt bij Cycling out of Poverty via een contactformulier.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

• het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het werven van vrijwilligers en collectanten;
• het opstarten van projecten voor fondsenwerving;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• (direct) marketingdoeleinden;
• het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
• het behandelen van sollicitaties;
• het optimaliseren van de werking van de website;
• het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Cycling out of Poverty verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, sollicitant of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Cycling out of Poverty, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Soms worden Persoonsgegevens door Cycling out of Poverty gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

UW RECHTEN
We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Cycling out of Poverty worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Cycling out of Poverty, door een e-mail of een brief te sturen naar info@coop-africa.org.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-MAIL
Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

DISCLAIMER
Cycling out of Poverty besteedt veel zorg aan het updaten van de inhoud van deze website. Desalniettemin is het mogelijk dat de hier gepubliceerde informatie onvolledig is of niet (meer) juist is. Cycling out of Poverty is niet verantwoordelijk voor, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor, schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit gebruik, verwijzing naar of vertrouwen op enige informatie op de site. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt er geen garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date is. Hoewel de Cycling out of Poverty-website links kan bevatten die directe toegang bieden tot andere internetbronnen, waaronder websites, is Cycling out of Poverty niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of inhoud van de informatie op deze sites. Links van CooP-Africa naar sites van derden vormen geen goedkeuring door Cycling out of Poverty van de partijen of hun producten en diensten.