EDUCATION EMPOWERMENT PROJECT

Het Bike4School project in Oeganda stelt 150 scholieren per jaar in staat om op de fiets naar school te gaan. Samen met het #OneBikeTenTrees project, dat scholen ondersteunt bij het planten van bomen voor voedsel en brandhout zorgt dit voor:
• verbetering van eerlijke en gelijke toegang tot onderwijs;
• verbetering van de voedselzekerheid en een gezonder dieet op scholen;
• vermindering van de druk op het kappen van hout (en houtskool) van ‘buiten’ door het vergroten van het houtaanbod op scholen zelf.
• compensatie van CO2

LANGE AFSTANDEN EN HONGER ONDERMIJNEN DE KANSEN DIE GOEDE SCHOLING BIEDT

Lange afstanden naar school

Busoga regio presteert slecht op onderwijsindicatoren. Een van de redenen hiervoor is kinderarbeid. Cultureel gezien en versterkt door de armoede, wordt van kinderen verwacht dat ze helpen op het land, vissen en andere informele inkomstengenererende – en huishoudelijke activiteiten. Lange afstanden en geen of nauwelijks transportmogelijkheden dwingt hen om lange afstanden naar school te lopen, wat gemakkelijk 2 tot 3 uur kan duren. Als gevolg hiervan zijn inkomstengenererende – en huishoudelijke activiteiten en onderwijs moeilijk te combineren en daarom zijn veel kinderen geneigd lessen te missen, te laat te komen en zelfs te stoppen met school.

Slechte voeding en voedselonzekerheid

Naast de lange afstanden naar school, worden honger en slechte voeding geïdentificeerd als andere belangrijke oorzaken van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Om dit probleem te verlichten, zijn interventies in de onderwijssector en het nationale schoolvoedingsprogramma nodig. Niet alleen om de kansarme kinderen te helpen toegang te krijgen tot onderwijs, maar ook om de onderwijsnormen te verhogen, de voedingsstatus te verbeteren en op zijn beurt bij te dragen aan de realisatie van SDG 2, om ervoor te zorgen dat we tegen 2030 een einde hebben gemaakt aan honger en zorgen voor toegang tot veilig, voedzaam en voldoende eten (het hele jaar door) voor alle mensen, met name de armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief scholieren. De huidige maispap lunch in de schoolvoedingsprogramma’s zijn arm aan micronutriënten en voldoen niet aan de behoeften van de studenten.

Scholen belasten het milieu

Tenslotte belasten de scholen het milieu in grote maten. Oeganda heeft in de afgelopen 25 jaar, volgens de National Forest Authority, 63 procent van zijn bosbedekking verloren door het kappen van bomen voor brandhout, hout en houtskool. Gilbert Kadilo, de woordvoerder van de National Forestry Authority (NFA), vertelt dat Oeganda jaarlijks ongeveer 92.000 hectare bomen verliest als gevolg van ontbossing. Met bijna 25.000 scholen die lunch klaarmaken op school zijn zij een van de grote veroorzaker van deze ontbossing (13%). Het dus noodzaak om snel meer bomen te gaan planten (en uiteraard duurzamere methodes en energievoorziening te gaan promoten). Deze aanplant zullen we overigens niet alleen op de scholen gaan doen, maar ook bij gezondheidscentra, in de tuinen van kleinschalige boeren en op kwetsbare stukken grond zoals rivierbanken.

DE OPLOSSING

Benadrukkend dat er geen one-size-fits-all oplossing is, zijn er twee belangrijke manieren om deze problemen op te lossen: (1) door een goedkope transportoplossing aan te bieden en (2) de scholen te ondersteunen om bomen te planten voor een gezond voedingspatroon en voor eigen productie van brandhout. Met een fiets kunnen leerlingen en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker grote afstanden afleggen. Afstanden van 15-20 kilometer worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de kans op vroegtijdig schoolverlaten vermindert daardoor. Met de tijdwinst die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om onderwijs te volgen.

Daarom wil Cycling out of Poverty samen met haar partnerorganisatie Cycling out of Poverty Foundation Uganda in 2021 een Bike4School project realiseren in Buyala, Oeganda dat de mobiliteit voor 150 leerlingen fors vergroot. De leerlingen die vroegtijdig gestopt zijn met school (drop-outs) of die grote absentie vertonen krijgen de beschikking over een fiets en zullen zo betere toegang tot onderwijs krijgen en kansen op een betere toekomst. En voor elke fiets die we distribueren planten we 10 bomen op de scholen. (lees hier meer over het #OneBikeTenTrees project)

Een fiets maakt het verschil

De fiets is betaalbaar, gemakkelijk te onderhouden en ingebed in de lokale cultuur en kan een brug slaan naar toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen. Scholieren op de fiets verminderen hun reistijd naar school met 60%! En geeft hen de mogelijkheid om huishoudelijke taken en inkomsten genererende taken en onderwijs te combineren. Uit eerdere Bike4School-projecten is gebleken dat het aantal bezoekers in de klas enorm toeneemt als ze met de fiets naar school kunnen.

Bomen voor de toekomst

Bomen, nemen niet alleen CO2 uit de lucht, maar produceren ook fruit, voer voor vee en zelfs brandhout. Het idee is dat deze bomen bij de scholen een gezonde aanvulling vormen op het dieet, voer voor de dieren leveren, en bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering en het off-site verbruik van brandhout en houtskool tot nul verminderen.

BUDGET 2020

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR