Elk jaar komen ongeveer 1,3 miljoen mensen om het leven door een verkeersongeval. Ter vergelijking: aan hiv overlijden jaarlijks 680,000 mensen en aan malaria 450,000. Nog eens 20 tot 50 miljoen mensen raken gewond, waarvan er velen voor altijd een handicap oplopen. En dan hebben we het nog niet over blootstelling aan de verkeersemissies die in verband gebracht worden met veel nadelige gezondheidseffecten, waaronder longklachten, vroeggeboortes en kinderkanker.

Verkeersongevallen veroorzaken aanzienlijke economische verliezen voor individuen, hun families en hele landen. Deze verliezen vloeien voort uit de behandelingskosten en productiviteitsverlies voor degenen die zijn omgekomen of gehandicapt zijn geraakt, en voor familieleden die vrijaf moeten nemen van hun werk of school om voor de gewonden te zorgen.

Daarom werkt Cycling out of Poverty aan de campagne Arrive Alive als onderdeel van een fietsecosysteem! Een fietsecosysteem waar men zich vertrouwd en veilig voelt op de fiets en waar andere weggebruikers zich bewust zijn van de fragiliteit van fietsers en voetgangers en hun gedrag erop aanpassen. Een politieke omgeving dat plant voor en investeringen doet op het gebied van fiets- en voetgangersvoorzieningen. En een groeiende achterban die een belangrijke positie inneemt als catalysor, motivator en watch-dog voor fietsinclusieve ontwikkeling.

Maar dat kunnen wij alleen realiseren met jullie steun. Red levens en doneer >.