Deze week ontvingen 20 zorgmedewerkers van Buwenge Hospital in Oeganda een fiets en telefoon voor betere zorgverlening in de regio. Met een fiets werken zij eraan om COVID-19 te bestrijden, malaria uit te bannen, kindervaccinatie campagnes uit te voeren, voorlichting te geven over gezondheid en voeding en meer aan huis gebonden patiënten te bezoeken, zoals zwangere vrouwen.

In de Bike4Care projecten ondersteunen we zorgmedewerkers in Kenia en Oeganda met fietsen. Zorgmedewerkers die reeds met een fiets zijn uitgerust leggen 2x zoveel huisbezoeken af. Zo krijgen kwetsbare groeperingen zoals zwangere vrouwen, baby’s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis gezondheidszorg bij hen thuis. Eén zorgmedewerker op de fiets zorgt voor betere toegang tot gezondheidszorg voor 100 gezinnen (gemiddeld 500 personen!).