Leg een maand lang jouw kosten voor sigaretten opzij en geef een #coronafiets aan een zorgmedewerker in het #Bike4Care programma van Cycling out of Poverty (CooP-Africa).

De meeste (91,4%) rokers roken sigaretten of shag. Zij roken gemiddeld 10,2 sigaretten of shagjes per dag. In een maand zijn dat 300 sigaretten, net zoveel als de prijs voor een fiets voor een zorgmedewerker in Afrika die maandelijks meer dan 300 mensen toegang tot gezondheidszorg biedt.

Een #coronafiets voor een palliatieve zorgmedewerkers in Afrika

Cycling out of Poverty ondersteunt palliatieve zorgmedewerkers met fietsen om palliatieve zorg te bieden aan patiënten met levensbedreigende en levensbeperkende ziekten (zoals kanker, HIV-Aids en Tuberculose) in Kenia en Oeganda. De meeste cliënten zijn bedlegerig, dus de zorg wordt bij hen thuis gedaan. Toegewijde (vrijwillige) zorgmedewerkers gaan elke dag op huisbezoeken, tot diep in de meest geisoleerde gebieden, en helpen patiënten elke dag die hen nog is gegunt te leven zonder pijn of onnodig lijden.

Door de absolute armoede en het isolement van de patiënten zijn deze zorgmedewerkers op de fiets vaak hun enige hoop op behandeling en zorg. In tijden van lockdown als gevolg van Covid-19 worstelen deze zorgmedewerkers extra om aan de behoeften van hun patiënten te voldoen. Nu, meer dan ooit, biedt een fiets dus een oplossing voor hun mobiliteitsproblemen en helpt hen om meer patiënten te bereiken in de meest geïsoleerde huishoudens. #coronafiets