De tijd vliegt! Het is alweer bijna kerstmis. Een tijd om te geven en stil te staan bij diegene die het minder hebben dan wij. Een goed moment ook om een sponsorloop te organiseren of een ander fondsenwervingsevenement. Ben jij docent, scholier of ouder van scholier? Dan roepen wij je nu op om geld in te zamelen voor Bike4School, een van onze fietsprojecten in Kenia en Oeganda.

Bike4School ondersteunt minder bedeelde scholieren in Kenia en Oeganda met fietsen. Door lange afstanden naar school en weinig transportmogelijkheden, behalve te voet, verlaten veel scholieren vroegtijdig hun school. Veel vroegtijdige schoolverlaters zijn meisjes. Niet omdat ze minder ambitieus zijn, maar omdat er van hun verlangd wordt dat zij veel huishoudelijke taken doen zoals water halen en brandhout. Een fiets verbetert toegang tot onderwijs en helpt hun uit de armoede te fietsen.

Toegang tot en het afronden van een opleiding is een investering in de toekomst en brengt mogelijkheden om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Meisjes die hun middelbare opleiding afmaken zullen minder snel als kind al te trouwen en hebben minder kans om een van de vele tienermoeders te worden. Met de fiets empower je de meisjes. En het is bekend dat als je een meisjes sterker maakt het een sneeuwbaleffect heeft op de hele gemeenschap en het land.

Hoe geweldig zou het zijn als jij, je kinderen of je leerlingen hierin zouden kunnen bijdragen en fondsen kunnen werven voor scholieren in Kenia of Oeganda? Ze toegang te geven tot een fiets en voor hun het verschil te maken. Organiseer een sponsorloop, een sponsorfietstocht of organiseer een kerstdiner om scholieren in Afrika toegang te geven tot een fiets. START JOUW FONDSENWERVING EVENT NU en informeer ons over jouw plannen, inspanningen en evenement. Be part of it! Je kunt ons bereiken via info@coop-africa.org.