Er wordt vaak gesproken over duurzame mobiliteit. Wat is duurzame mobiliteit? Duurzame mobiliteit is mobiliteit die aandacht heeft voor begrippen als bereikbaarheid, billijkheid, economisch welzijn, gezondheid en veiligheid, efficiënt gebruik van ruimte en natuurlijke hulpmiddelen (volgens wikipedia). Duurzame mobiliteit heeft alles met het milieu te maken. Op een duurzame manier mobiliteit gebruiken, is er voor zorgen dat het milieu lang meegaat.

De transportsector is de op een na grootste energieverbruiker in Europa. Er is immers brandstof nodig voor auto’s, bromfietsen, treinen en bussen. De verbranding van brandstof leidt tot de uitstoot van verschillende stofverbindingen, welke weer invloed hebben op de luchtvervuiling, het milieu en onze gezondheid. Want niet alleen het milieu, maar ook ons luchtwegstelsel heeft zwaar te lijden van atmosferische vervuiling doordat we vervuilde lucht inademen.

Onderstaande tabel geeft de uitstoot weer per reiziger en per gereden kilometer, voor verschillende vervoermiddelen.

Uitstoot per reiziger per km per vervoerswijze

 

Fietsen en lopen stoten geen enkele vervuilende stoffen uit, auto’s en bestelwagens het meeste. En dat zijn vaak juist de vervoermiddelen waar slechts 1 of enkele personen in zitten. Je kunt de uitstoot als volgt berekenen. Als er bijvoorbeeld 20 mensen ieder een stuk van 10 km afleggen, is de uitstoot:

Berekening uitstoot bij 20 personen 10 km 

 

Kun je ook berekenen wat de leerlingen uit jouw klas op een ochtend uitstoten als ze naar school gaan?

 

Initiatieven voor duurzame mobiliteit:

1. met meer mensen een voertuig delen
Auto’s en bestelwagens verbruiken veel energie. Het energieverbruik is nagenoeg gelijk of er nu 1 of 5 mensen in het voertuig zitten. Carpoolen is een voorbeeld waarbij meerdere mensen gebruik maken van dezelfde auto. Carpoolen is dus beter voor het milieu dan wanneer alle inzittenden met een eigen auto zouden rijden. Ook door gebruik te maken van het openbaar vervoer wordt het energieverbruik en de uitstoot die daarmee samenhangen beperkt.

 

2. schonere voertuigen
Schonere voertuigen bereik je door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen (voor voorbeelden zie: http://dolceta.eu), of door het gebruik van alternatieve voertuigen (voor meer info: http://dolceta.eu).

 

3. vaker wandelen of de fiets gebruiken
Elke vier kilometer op de fiets in plaats van met de auto bespaart de uitstoot van een kilo CO2. Dit geldt ook voor de elektrische fiets. Als wordt gefietst in plaats van met de bus (of bromfiets) gereisd, bespaar je elke acht (zestien) kilometer fietsen de uitstoot van een kilo CO2. Vaker wandelen of fietsen in plaats van met de auto kan op verschillende manieren gestimuleerd worden.
– Allereerst zijn maatregelen van de overheid belangrijk om veilig lopen en fietsen mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan goed verlichte fietspaden. Voor een film (in het Engels) over hoe je fietsen gestimuleerd wordt door middel van fietsinclusief verkeersbeleid, klik hier.
– Ten tweede zijn er ook als werkgever maatregelen te nemen die werknemers kunnen overhalen vaker op de fiets te komen. Bijvoorbeeld een financiële vergoeding (of juist parkeergeld heffen voor mensen die met de auto komen), fietsenstallingen en douches op kantoor aanleggen, werkgevers aanbieden dat ze een fiets kunnen kopen met belastingvoordeel, of door mee te doen aan de actie Fietsen Scoort. Uiteindelijk is een bedrijf erbij gebaat dat werknemers met de fiets naar het werk komen. Onderzoek wijst namelijk uit dat fietsende werknemers minder vaak ziek zijn dan collega’s die met de auto komen, en een lager ziekteverzuim betekent minder kosten voor het bedrijf en dus meer winst.
– Tenslotte is de fietsbranche belangrijk om fietsen te promoten. In Nederland kun je een grote diversiteit aan fietsen krijgen, van bakfiets tot ligfiets, van omafiets tot kinderfiets. In allerlei hippe modellen en leuke accessoires. Dat maakt fietsen leuk. En de komst van elektrische fietsen maakt het fietsen ook nog eens makkelijk.

 

Links voor meer informatie:
– de duurzaamheid van wandelen: http://dolceta.eu/belgie/Mod5/-Wandelen-.html
– de duurzaamheid van fietsen: http://dolceta.eu/belgie/Mod5/-Fietsen-.html
– wat is vervuiling: http://dolceta.eu/belgie/Mod5/Vervuiling.html
– energieverbruikers in Europa, bekijk een rapport van de EU (in het Engels). Figuur 7.2 op pagina 162 geeft een goed beeld van de omvang van gemotoriseerd verkeer in het totale energieverbruik in Europa.
– persoonlijk verhaal van iemand die de fiets neemt in plaats van de auto vanwege het milieu: http://www.startbit.nl