This page is not available in English. The news items on this page were written in 2008. By that time this website was only available in Dutch.

In navolging van de bijeenkomst in april 2007 in Burkina Faso, heeft er van 29 juni t/m 6 juli een tweede bijeenkomst plaatsgevonden met
onze Afrikaanse partnerorganisaties. Dit keer in Jinja, Oeganda. Het doel van de bijeenkomst was om kennis en ervaringen uit te wisselen tav het uitvoeren van fietsmicrokredietprojecten. Immers, de individuele organisaties hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen leren van elkaars ervaringen. Tevens was er een training met een trainer van een Micro Financierings Instituut uit Oeganda. Het contact met deze trainer is ontstaan via Triodos Foundation. De bijeenkomst werd gefinancierd door Interface for Cycling Expertise, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die kennisoverdracht op het gebied van fietsverkeer bevordert. Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Gertrud Mensah uit Ghana, Esther Yameogo uit Burkina Faso, Patrick Kayemba, Sula, Chirstine Kawuma, Susan uit Oeganda en Japhet Mugambi, Victoria Ndeto, Moses Kibera uit Kenia. De bijeenkomst is door al onze partners als zeer waardevol beoordeeld. Zowel de discussies over een aantal algemene principes tav het verschaffen van micro financiering, als de bespreking van een aantal concrete praktijksituaties heeft de partners in staat gesteld om de volgende projecten nog beter aan te
pakken. Naast deze bijeenkomst hebben we tijdens deze ontmoeting ook met iedere partnerorganisatie een evaluatie uitgevoerd mbt de afgelopen
 projecten.